Jan Łączewski ur. w 1934r. w Poznaniu.

Szkoła średnia w Śremie, magisterium na Uniwersytecie Poznańskim, doktorat we Wrocławiu. Przez wiele lat uczył w szkołach średnich w Częstochowie.

Wydał pięć tomików wierszy: "Dedykacje" , "Nowy fin de siecle" "Trzecie otwarcie", "49 wierszy" "Są takie miejsca" (wyd. 2011r.) oraz kilka książek, w tym autobiografię "Nieciekawa historia nieciekawego życia". Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczących dziejów Górnego Śląska i Częstochowy w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Współpracował m.in. z "Wojskowym Przeglądem Historycznym" (Warszawa), "Studiami Śląskimi" (Opole), miesięcznikiem "Śląsk"(Katowice), "Katolikiem" (Katowice), "Nad Wartą" (Częstochowa). Jest członkiem-założycielem częstochowskiego Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji "LiTWA" i publikuje w magazynie literackim "Galeria". Należy do Związku Literatow Polskich.

Por. Who is who w Polsce 2008 t.1 Hübners s.2339