WIERSZE | DO MATKI | SĄ TAKIE MIEJSCA | PIŁKA NOŻNA | APOKALIPSA 2,17 | SŁOWA | DREZNO PO RAZ DRUGI

PROZA | CZERWONE WIERCHY | PRZEBUDZENIE | PARALELNA HISTORIA POLSKI I WĘGIER | JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA EMERYTA | SZYMON CYRENEJCZYK

Michał Grażyński (1890-1965).
Sylwetka polityka
cena 20 zł - kontakt

ISBN 83-7098-719-2, format A5, 240 s.

Autor pisze lekko, lecz prezyzyjnie, a że temat pracy i prezentowany jej bohater są iście frapujące, całość jest pozycją autentycznie fascynującą. Książka ta to oparta na rzetelnych badaniach naukowych, ale jednocześnie popularna i przystępna dla przeciętnego czytelnika biografia polityczna Michała Grażyńskiego - wojewody śląskiego, powstańca śląskiego, działacza niepodległościowego, piłsudczyka, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, przeciwnika hitleryzmu, ministra, następnie emigranta politycznego, słowem - polityka rangi ogólnopolskiej.

[Stanisław Podobiński]

"Nieciekawa historia nieciekawego życia" cena 20 zł - kontakt

 

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego
z Filipem Löbensteinem w latach 1877 - 1882

Briefwechsel zwischen Józef Kraszewski
und Philipp Löbenstein in der Zeit 1977 - 1882

Opracowanie/ Bearbeitung:
Jan Łączewski, Tadeusz B. Hadaś

Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego
Tarnowskie Góry 2002
Verlag des Tarnowitzer Landesinstitus
Tarnowitz 2002

 

 

"Są takie miejsca" cena 15 zł - kontakt